نسخه ای از مجموعه خود را در اختیار ما قرار دهید

بازدید کننده گرامی از آنجا که اسناد مربوط به تاریخ موسیقی ایران بخصوص در حوزه زنان موسیقی از بضاعت اندکی برخوردار است و گاه اسناد تاریخی موجود در آرشیوهای شخصی و به دور از دسترس مخاطبان این حوزه قرار دارند ، لذا سایت زنان موسیقی از شما دعوت می کند چنانچه سندی از تاریخ موسیقی زنان در اختیار دارید و مایلید دیگر مخاطبان نیز از تصویر این اسناد استفاده ی فرهنگی کنند ، می توانید در این بخش سند مربوطه را ارسال نمائید تا با نام خود شما در این قسمت از سایت قرار گرفته شود.

info@womenofmusic.ir

همچنین میتوانید از طریق فرم زیر، مجموعه خود را برای ما ارسال نمایید.
توجه نمایید که وارد نمودن همه اطلاعات ستاره دار ضروری است.