صمیمی همچون یک کار دانشجویی

 بهرنگ تنکابنی: آرامین نام مجموعه ای است از ساخته های آهنگسازی جوان، «سارا نجفی». این آثار که اکثرا به منظور استفاده در فیلم ساخته شده عمدتا در فضای نئورومانتیک پرداخته شده است.

شاید بتوان این آهنگساز را متاثر از آهنگسازان فرانسوی و ایتالیایی معاصر دانست اما دغدغه هایی برای ارایه ی هویت فرهنگی ایرانی در آثار او به گوش می رسد که قطعا در سایه ی تجربه ی بیشتر به موفقیت نیز می انجامد. یکی از مهم ترین ویژگی های این مجموعه، نوازندگی خوب و با احساس نوازندگان آن است. این مساله نشان می دهد که آهنگساز در تبیین حس و حال قطعه برای نوازندگان موفق بوده و توانسته فضای کلی قطعات را به خوبی برای نوازندگان ترسیم کند.

مجموعه ی آرامین سوای بحث موسیقایی از این نظر که مجموعه ای تامل برانگیز از یک آهنگساز جوان منتشر شده، قابل توجه است. این که ناشران خصوصی در فضای کنونی جامعه که به شدت تحت تاثیر کنسرت های بزرگان قرار دارد به فعالیت های بخش جوان موسیقی نیز توجه می کنند و فرصت حضور را برای آنان فراهم می کنند، قابل ستایش است.

طراحی جلد و نحوه ارایه ی آلبوم آرامین، صمیمیت و خلوص یک کار دانشجویی را نشان می دهد. اثری که دغدغه های صنعتی ارایه ی یک آلبوم موسیقایی را در بر ندارد. هر آنچه هست جسارت همراه با سادگی است. تلاشی برای حضور یا فتن. این تلاش را باید ارج نهاد و حمایت کرد.

http://www.reviewland.mihanblog.com/post/106