معیار تجلیل از بانوان موزیسین

داریوش پیر نیاکان/

معیار تجلیل در جشن خانه موسیقی سوابق هنری بانوان بود


معیار تجلیل در جشن خانه موسیقی سوابق هنری بانوان بود

در نظر گرفتن سوابق هنری ، سن و سال و فعالیت مستمر هنرمند از جمله معیارهای هیئت مدیره خانه موسیقی برای تجلیل از بانوان بود.

داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی ضمن بیان این مطلب در پاسخ به انتقادهای مطرح شده در خصوص کم و کیف تجلیل از هنرمندان بانو گفت : پس از به جا آوردن مراسم تجلیل در جشن خانه موسیقی انتقادهایی به چرایی افراد انتخاب شده صورت گرفت که مجموع این انتقادها به اعتقاد من از یک سوء برداشت ناشی می شد به این معنا که تفکر غالب این است این انتخاب ها که از کل بانوان هنرمند صورت گرفته است در حالی که چنین نیست چراکه ما از هر رشته ای برگزیده انتخاب کرده ایم؛ بنابراین این انتخاب دلیل نگاهی کلی به فعالیت بانوان هنرمند نیست.

وی در ادامه افزود : من اینکه مجموع انتخاب و تجلیل ها تنها متعلق به امسال نیست و قطعا در سالهای آینده نیز این تجلیل ها انجام خواهد شد اما نکته قابل توجه این است که هریک از اهالی موسیقی با دیدن تجلیل یکی از همکاران خود به اشکال مختلف باید خوشحال باشند نه اینکه باب گله و شکایت باز کنند؛ ضمن اینکه درسالهای آینده بانوان در کنار همکاران آقا در عرصه موسیقی تجلیل می شوند و خوب سهم عمده ای از این تجلیل ها از بانوان خواهد بود.

سخنگوی خانه موسیقی در ادامه صحبت های خود با اشاره به کیفیت برگزاری دوازدهمین جشن خانه موسیقی گفت : برگزاری کنسرت های متعدد طی سه شب با هدف حمایت از ارکسترهای غیر دولتی ، برگزاری نمایشگاه آثار شنیداری در حوزه موسیقی و همچنین برگزاری مراسم اختتامیه و همچنین معرفی برترین های آلبوم و کتاب های موسیقی از جمله دستاوردهای موفقیت آمیز این نهاد صنفی بود.

پیرنیاکان در پایان صحبت های خود با انتقاد از خرده گیری به برگزاری این جشن گفت : متاسفانه عده ای از اهالی موسیقی هستند که به اشکال مختلف بدون اینکه کمک و همکاری با امور جاری خانه موسیقی داشته باشند مدام درحال خرده گیری هستند و جشن دوازدهم خانه موسیقی نیز از این قاعده مستثنی نبود، به این معنا که آن دسته از اعضای خانه موسیقی که به انحای مختلف مشغول فعالیت هستند از اعتبار هنری و ارتباطات و امکانات شخصی خود برای رفع مشکلات خانه موسیقی خرج می کنند به عنوان مثال آقای گنجه ای با خرج کردن اعتبار هنری خود و به اصطلاح ریش گرو گذاشتن در بین نهادهای مرتبط به خانه موسیقی امکانات و اعتبارات مالی برای برگزاری چنین جشنی را صرف می کند و حال اینکه برخی بیرون از دایره این مشکلات و مسائل نشسته اند و مدام خرده می گیرند غافل از اینکه این خرده گیری ها از شخص خاصی نیست بلکه ایراد گرفتن به تشکیلات خانه موسیقی است.

http://www.iranhmusic.ir/misc.php?t=21&id=265AD80