پایگاهی برای زنان موسیقی ایران/هوشنگ سامانی

  امروزه به گرایش‏های زنانه در حوزه‏های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، اَنگ فمینسیتی می‏زنند و مهم نیست طرف خودش زن باشد یا مرد. به صرف این که سخن از حقوق زن به میان آید، چنین می‏شود. نقطه مقابلش چیزی است که من واژه‏ای برابر آن سراغ ندارم. یعنی وقتی که به جای طرفداری از زن و حقوق حقه وی، چماقی در دست بگیری و هر جور که دلت بخواهد بچرخانی. خود من چند سال پیش در همین تریبون کوچک به پر و پای زنان موسیقی ایران پیچیدم که بازخوردهای خیلی بدی داشت و همان جا توبه کردم دیگر ورود نکنم. شاید اساساً بهتر باشد خود زنان به میدان بیایند و له یا علیه خودشان فعالیت کنند. به هر صورت تلاش‏های دوست و همکار گرامی نیکو یوسفی که به عنوان یک زن فعال در حوزه فرهنگ و هنر، همواره دغدغه جدی برای تلاش‏های فرهنگی و به ویژه موسیقایی داشته، اینک یک تریبون اینترنتی با موضوعیت زن و موسیقی داریم. 

http://our-music.blogfa.com/post-327.aspx