گروه «یاران» برای بانوان می نوازد.

گروه «یاران» برای بانوان می نوازد

گروه موسیقی «یاران» با سرپرستی افلیا پرتو اواخر تابستان سال جاری کنسرت خود را برای بانوان به روی صحنه می برد.
افلیا پرتو سرپرست گروه «یاران» و نوازنده ی پیانو در گفت و گو با خبرنگار موسیقی هنر آنلاین گفت: در شهریور سال جاری کنسرت خود را در قالب گروه «یاران» و برای بانوان اجرا می کنیم که البته هنوز این اجرا قطعی نشده و در حال مراحل مجوز گرفتن است.
این نوازنده ی پیانو اظهار کرد: این کنسرت را در فرهنگسرای نیاوران اجرا می کنیم و خوانندگی گروه را افسانه ملکی و نوازندگی دف را نوشین عقیقی برعهده دارند.
وی درباره ی قطعاتی که در این کنسرت می نوازند گفت: در این کنسرت قطعاتی را از آهنگسازان قدیمی موسیقی ایرانی اجرا می کنیم، همچنین بخشی از کنسرت نیز به اجرای قطعاتی از آهنگسازان هم دوره ی ما اختصاص دارد.
گروه یاران از سال ۱۳۷۷ با سرپرستی و نوازندگی پیانوی افلیا پرتو و خوانندگی زنده یاد خاطره پروانه و نوازندگی دف نوشین عقیقی شکل گرفت که این گروه تا سال ۱۳۸۶ و پیش از مرگ زنده یاد خاطره پروانه، برنامه های متعددی را اجرا کرد. البته پس از مدتی افسانه ملکی خوانندگی گروه «یاران» را بر عهده گرفت و گروه با صدای وی اجراهای خود را در پیش گرفت.
http://honaronline.ir/doc/interview/fa/8838