اصفهانِ مظلوم!؛ استوری مشترک بازیکنان سپاهان

اصفهانِ مظلوم!؛ استوری مشترک بازیکنان سپاهان

بازیکنان سپاهان اعتقاد دارند سپاهان مظلوم است.

اصفهانِ مظلوم!؛ استوری مشترک بازیکنان سپاهان

به گزارش زنان موزیک؛ بازی پرسپولیس و سپاهان به حاشیه‌های عجیبی کشیده شد. حاشیه‌هایی که هر طرف اعتقاد دارند حق با آن‌ها است.

بازیکنان سپاهان با انتشار یک استوری اینستاگرامی مشترک اصفهان را مظلوم نامیدند و از هواداران خود حمایت کردند.

257 251

دیدگاهتان را بنویسید