تسلط به امور از راه‌کارهای درست مطالبه‌گری است

تسلط به امور از راه‌کارهای درست مطالبه‌گری است

استاندار زنجان با تاکید بر دشوار بودن کار درست انجام دادن گفت: در این میان انتظار من تسلط خبرنگاران به امور برای انجام مطالبه‌گری درست از مدیران است.

تسلط به امور از راه‌کارهای درست مطالبه‌گری است

به گزارش زنان موزیک از زنجان، محسن افشارچی، استاندار زنجان با تاکید بر اینکه خبرنگاری شغل پر زحمتی است، اظهار کرد: این سختی با آمدن فضای مجازی افزون شده، چرا که فضای مجازی به سمت سطحی کردن امور پیش می‌رود و اغلب عمق ندارد و این مهم کار خبرنگاران که با هدف آگاهی بخشی کار می‌کنند را دشوار کرده و در این میان مبارزه با سطحی شدن کار سخت است. استاندار زنجان با تاکید بر دشوار بودن کار درست انجام دادن گفت: در این میان انتظار من تسلط خبرنگاران به امور برای انجام مطالبه‌گری درست از مدیران است. افشارچی با تاکید بر اینکه مطالبه و نقد را با جان و دل به شرط مستدل و محترم بودن می‌پذیرد و حتما باید پاسخ داده شود، ادامه داد: خبرنگاران در میان مردم هستند و حتما دل در گروه پیشرفت و آبادانی این مرز و بوم دارند. استاندار زنجان به خبرنگاران توصیه کرد، اگر عملکرد مثبتی در اداره امور دیدند انعکاس دهند تا دستگرمی برای مدیری که کار می‌کند فراهم شود. وی احساس خوب خود را در مورد خبرنگاران را یادآور شد و افزود: قشر خبرنگاران فرهیخته هستند و مجموعه خوبی از خبرنگاران و نویسندگان در استان فعال هستند. گفتنی است، جواد شهبازی به عنوان پیشکسوت رسانه‌ای از روزنامه کیهان تقدیر شد همچنین زنان موزیک با موضوع تقویت روحیه ایثار، شهادت و مقاومت و توجه به فرهنگ مصرف بهینه انرژی و حفظ محیط زیست تقدیر شد. پایان پیام/73004

دیدگاهتان را بنویسید