علی کریمی این بار تصویر قدیمی از هند را به ایران نسبت داد

علی کریمی این بار تصویر قدیمی از هند را به ایران نسبت داد

علی کریمی بار دیگر دست به کار شد و این بار تصویری از هند را به ایران نسبت داد.

علی کریمی این بار تصویر قدیمی از هند را به ایران نسبت داد

از شایعه تا واقعیت: تصویری از تحصیل دانش‌آموزان زیر پل چندی پیش مور توجه کاربران هندی قرار گرفته بود.

  اما به تازگی علی کریمی در ادامه سیاه‌نمایی ها و دروغ پردازی های خود و برای ضربه زدن به اعتماد عمومی این تصویر که قبلاً کاربران هندی منتشر کرده بودند را به ایران نسبت داده و خواسته تا همه آن را به اشتراک هم بگذارند.

  پیش از این نیز علی کریمی، تصاویری از افغانستان و پاکستان را به ایران نسبت داده بود(اینجا و اینجا).

  پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید