گوشی در حال شارژ انگشت شهروند محلاتی را قطع کرد

گوشی در حال شارژ انگشت شهروند محلاتی را قطع کرد

استفاده از گوشی در حال شارژ موجب قطع انگشتان دست شهروند محلاتی شد.

گوشی در حال شارژ انگشت شهروند محلاتی را قطع کرد

به گزارش زنان موزیک از محلات، استفاده از گوشی در حال شارژ موجب قطع انگشتان دست شهروند محلاتی شد. انفجار گوشی در حال شارژ در دستان یک شهروند محلاتی موجب قطع انگشت دست و آسیب به پای وی شد. با مراجعه حضوری شخص آسیب دیده به پایگاه شهید محلاتی محلات، اقدامات پیش بیمارستانی بر روی وی انجام و برای ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی منتقل شد. پایان پیام  

دیدگاهتان را بنویسید