۳ مولفه سیاست خارجی ایران در برابر عراق

۳ مولفه سیاست خارجی ایران در برابر عراق

به مناسبت صدوپنجاهمین سالروز تاسیس اتحادیه اصحاب رسانه عراق، محمد کاظم آل صادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، در یک ضیافت شام، میزبان اعضای اتحادیه اصحاب رسانه نجف بود.

۳ مولفه سیاست خارجی ایران در برابر عراق

دیدگاهتان را بنویسید